365 дни на психотерапията: 106 – Детска психотерапия

Събирателно понятие, което включва различни психотерапевтични подходи и методи, прилагани за лечение на деца и юноши с психични, гранични и психосоматични заболявания и насочени въздействие на детето и на неговото обкръжение. Д. П. обикновено започва с установяване на доверителни отношения между психотерапевта и детето, а в случай на необходимост – с отстраняване на острата симптоматика. … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 106 – Детска психотерапия