365 дни на психотерапията: 105 – Двигателна терапия по Колер

Д. Т. П. К. е една от формите на психотерапия, основана на признаването на взаимовръзката между тялото и мозъка. Телесните разстройства (на осанката, дишането и др.) се разглеждат като резултат от нарушенията в психиката и в баланса на целия организъм. Психичните защитни механизми също имат телесни прояви, като например мускулни блокажи и напрежение. Доколкото психичното … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 105 – Двигателна терапия по Колер