365 дни на психотерапията: 103 – Групова динамика

Съвкупност от вътрегрупови социално-психологически процеси и явления, характеризиращи целия цикъл на живота на малката група и етапите в него — нейното образуване, функциониране, развитие, стагнация, регрес, разпад, — всичко това се нарича Г. Д. Казано иначе, това е учение за силите, структурите и процесите, които действат в групата. Групата тук се разглежда като общност от … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 103 – Групова динамика