365 дни на психотерапията: 102 – Бинсвангер

БИНСВАНГЕР Людвиг (Binswanger L, 1881-1966). Швейцарски психиатър, основател на школата за екзистенциална психоанализа (психоанализ), която получава названието дазайн-анализ (дизайнанализ/Daseinanalyse), опиращ се на философията на Хайдегер (Хайдеггер, Heidegger M.), в която съществено място се отделя на описанието на структурата на човешкото съществуване като Дазайн (Dasein), или бието в света (da на немски език означава „тук”, а … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 102 – Бинсвангер