365 дни на психотерапията: 101 – Александер

АЛЕКСАНДЕР Франц (Alexander F. G., 1891-1964). Немски психоаналитик, психиатър, изследовател на психосоматичните заболявания. През 1930 г. емигрира в САЩ, където през 1939 г. организира Чикагския психоаналитичен институт. Автор е на концепцията за специфичния емоционален конфликт, за корективния емоционален опит (коррективний эмоциональный опыт). Разработва идеята за краткосрочната психоанализа, в частност по пътя на прекъсването на анализа … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 101 – Александер