365 дни на психотерапията: 100 – Самоанализ

Анализ, който самият индивид извършва по отношение на собствените му съждения, преживявания, потребности и постъпки. За разлика от близкото по смисъл понятие рефлексия (от къснолат. reilexio — обръщане назад, отражение)  — самонаблюдението, размишлението над собствените преживявания и мисли — понятието С. в голяма степен концентрира вниманието върху процесуалния аспект на собствената психика и се оличава … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 100 – Самоанализ