365 дни на психотерапията: 98 – Психотерапия чрез образи при терминални онкологични пациенти

Методът, разработен от Бансън (Бансън, Bahnson С. В.) е спомагателен в обшия комплекс от психологична помощ на за болните в краен стадий на ракови заболявания и прави възможно интензивното въздействие върху психофизиологичните реакции на болните при наличие на панически състояния и болкови синдроми, които не могат да бъдат облекчени с медикаменти. Методът е основан на … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 98 – Психотерапия чрез образи при терминални онкологични пациенти