365 дни на психотерапия: 97 – Психотерапия и религия

Още от времето на първобитните общества медицината и религията са свързани помежду си, доколкото често именно страданието (болестта) формира у човека религиозното чувство, мисълта за Бога. Боговете изпращат болестта и само те могат да избавят от нея. Посредник между болния и Бог в епохата на първобитните култури е жрецът или шаманът. Целият начин на живот … Прочетете повече 365 дни на психотерапия: 97 – Психотерапия и религия