365 дни на психотерапията: 96 – Психотерапия в санаторно-курортни условия

Важно звено на лечебно-рехабилитационните мероприятия в нашата страна се явява санаторно-курортният етап, доколкото болните, нуждаещи се от психотерапия, представляват значителен процент от хората, насочвани към санаториуми. И. З. Вельвовски (И. З. Вельвовский, (1968), А. Т. Филатов (А. Т. Филатов (1972)) разработва научно-организационните основи на психотерапевтичната помощ за болните в санаторно-курортни условия и създава психотерапевтична служба … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 96 – Психотерапия в санаторно-курортни условия