365 дни на психотерапията: 94 – Психотерапия във втората половина на живота

Това са различни форми на психотерапия (индивидуална, семейна, групова), която отчита особеностите на пациенти на възраст повече от 40 години. Този възрастов период, наречен в литературата втора половина на живота (вторая половина жизни, Kohler Ch., 1968), който се характеризира с начало на психичното и физическото старее, много автори разглеждат като кризисен. За „кризата на средната … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 94 – Психотерапия във втората половина на живота