365 дни на психотерапията: 93 – Психотерапия в трансплантологията

Бидейки едно от достиженията на съвременната медицина, трансплантологията вече заема трайно място във всекидневната практика (Коркина М. В., Цивилько М. А., 1980; Laurinaitis E., 1983; Rose H.-K., 1999). Във връзка с настаняването в стационар по показания, свързани със запазването на живота, у пациентите често се наблюдава шокова реакция, която феноменологично е позната на специалистите като … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 93 – Психотерапия в трансплантологията