365 дни на психотерапията: 92 – Психотерапия в неврологията

В обширната литература по психотерапия насоки за целесъобразността на прилагането на психотерапевтични методи при органични заболявания на нервната система се срещат у В. М. Бехтерев (В. М. Бехтерев, 1954), Шилдер (Шильдер, Schilder P., 1938), а също така в трудове от по-късни периоди (Давиденков С. Н., 1956; Платонов К. И., 1962; Карвасарский Б. Д., 1980; Яцков … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 92 – Психотерапия в неврологията