365 дни на психотерапията: 91 – Плацебо-терапия

Един от вариантите на психотерапия посредством косвено внушение (косвенное внушение), или чрез процес на учене (научение). Развитието на психофармакологията и внедряването в медицинската практика на все по-нови психотропни средства спомага за увеличаването на броя на случаите, при които прилагането на едни или други препарати се съпровожда от съответното от положителен или отрицателен ефекти, който не … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 91 – Плацебо-терапия