365 дни на психотерапията: 90 – Първична терапия по Янов

На англ. ез. primal therapy. Янов (Janov A.) е американски психолог, който в продължение на години преподава дълбинна психотерапия в психиатрична болница с психоаналитична ориентация и е сътрудник в психиатричното отделение на детската клиника в Лос Анджелис. В края на 60-те години са формулирани основните положения на П. Т. П. Я., които получават по-нататъшно развитие … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 90 – Първична терапия по Янов