365 дни на психотерапията: 89 – Първа среща в психоаналитично-ориентираната психотерапия

В този случай се говори също и за „първо интервю” (первое интервю) или за „първа беседа” (первая беседа”, при които се осъществява събиране на дълбинна психологическа информация (анамнеза) и се изясняват показанията за психотерапия. П. С. В. П.- О. П. има диагностични, прогностични и психотерапевтични функции. Освен установяването на пациента, се изясняват също и мотивацията … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 89 – Първа среща в психоаналитично-ориентираната психотерапия