365 дни на психотерапията: 88 – Пенитенциарна психотерапия

Съвкупност от психотерапевтични методи, прилагани в местата за лишаване от свобода. Посочените условия (пенитенциарната среда), на първо място, е изключително наситена със стресогенни фактори (материални лишения, ограничения по отношение на удовлетворяването на сексуални и други потребности, разрив на установените личностни връзки, ограничена свобода, постоянни и силни въздействия върху индивида от страна на антисоциално настроени лица, … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 88 – Пенитенциарна психотерапия