365 дни на психотерапията: 87 – Патогенетична психотерапия по Мясишчев

Съществено влияние върху изграждането на психотерапията в нашата страна оказа концепцията за патогенетичната психотерапия. Основните ù положения като система за личностно-ориентирана психотерапия са формулирани на основата на „психологията на отношенията” на В. Н. Мясишчев (В. Н. Мясищев, 1893-1973), още през 30-те-40-те години на 20-ти век. Едно от фундаменталните положения на последната е разбирането на личността … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 87 – Патогенетична психотерапия по Мясишчев