365 дни на психотерапията: 86 – Освобождаваща психотерапия по Шипковенски

Насочена е към промяна на отношението на болния към неговото собствено заболяване и в крайна сметка – към „възвръщане на смисъла от съществуването”, като включва в себе си също освобождаване и отстраняване на пациента от патогенните въздействия на заобикалящата го среда върху организма му. Реакцията на личността спрямо болестта е централно понятие в О. П. … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 86 – Освобождаваща психотерапия по Шипковенски