365 дни на психотерапията: 85 – Осъзнаване

Постигането от пациента в процеса на психотерапия на отчетливо, ясно разбиране за по-рано неосъзнати аспекти и взаимовръзки в собствения психичен живот, за вътрешните (интрапсихични) проблеми и конфликти, за особеностите на собствените поведение и емоционално реагиране, на отношенията с околните, а също така на причините за формирането и за развитието на тези психични феномени. О. В … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 85 – Осъзнаване