365 дни на психотерапията: 84 – Психотерапевтични аспекти на молитвата

Молитвата представлява обръщане на вярващия към Бога. Думата „обръщане”, на гръцки език — „койнония” (койнониа), предполага определени отношения между две или няколко лица. Молитвата изразява междуличностните отношения на човека с Бога и е диалогична по своята същност и форма, в което е и коренното ù отличие от медитацията (медитация), с която тя има сходство в … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 84 – Психотерапевтични аспекти на молитвата