365 дни на психотерапията: 83 – Бифокална психотерапия

Б. П. се явява метод за паралелна психотерапевтична работа с две малки групи — групи от пациенти с различни форми на нервно-психични разстройства и групата на техните родители (Schindler R., 1960). Така Б. П. представлява сама по себе си междинна форма между груповата и семейната психотерапия (семейная психотерапия). Концепцията на Шиндлер се основава на наблюдението … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 83 – Бифокална психотерапия