365 дни на психотерапията: 82 – Верификационна концепция за внушението по Свядощ

Известно е, че внушението (внушение) е невъзможно при отсъствие на семантично (смислово) съдържание в съобщението. Така например човек не може да осъществи внушение на непознат за него език. Далеч обаче не всяка информация оказва внушаващо въздействие. В зависимост от формата, по която тя се подава, от източника на постъпването ù и от индивидуалните особености на … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 82 – Верификационна концепция за внушението по Свядощ