365 дни на психотерапията: 81 – Адлер

Алфред Адлер ((АДЛЕР  Альфред (Adler А., 1870-1937)) е основател на индивидуалната психология (индивидуальная психология). Ражда се във Виена, умира на 67 години в Шотландия по време на лекционно турне в европейските страни. Тежкото заболяване, което А. преживява в детска възраст, повлиява избора му да стане лекар и формира по-нататъшния му интерес към идеите за компенсациите … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 81 – Адлер