365 дни на психотерапията: 79 – Ограничена във времето динамична психотерапия

Създаването на О. В. В. Д. П. е свързано с името на Стръп (Strupp H.), професор по психология от университета Вандербилд (Wanderbilt University), САЩ. Прилагането ù разширява възможностите за използване на краткосрочната психодинамична психотерапия (краткосрочная психодинамическая психотерапия). Модифицирайки традиционната теория и техниката на психодинамичната психотерапия, представителите на О. В. В. Д. П. поставят акцент върху … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 79 – Ограничена във времето динамична психотерапия