365 дни на психотерапията: 78 – Неофройдизъм

Известен е още като постфройдизъм (постфрейдизм). Представлява използване на психоаналитичната теория и на фройдизма (фройдизма) в различни области на знанието: медицината, психологията, социологията, философията, лингвистиката, художествено творчество на основата на концепцията за решаващата роля на социокултурните фактори в етиологията на неврозата. Психоанализата на Фройд (Фрейд, Freud S.) оказва голямо влияние върху развитието на съвременната философия. … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 78 – Неофройдизъм