365 дни на психотерапията: 77 – Мултимодална психотерапия по Лазаръс

Предложена е от група автори, специалисти в различни области на психотерапията, начело с Лазаръс (Лазарус, Lazarus А. А.). Представлява сама по себе си метод за обезпечаване на комплексността на психотерапевтичното изследване и въздействие. Основава се на допускането, че всяко едно психично заболяване обхваща всички важни сфери на човешката психика (поведение, мислене, емоции, соматика и т.н.), … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 77 – Мултимодална психотерапия по Лазаръс