365 дни на психотерапията: 76 – Мотивирано внушение по Иванов

Отнася се към хипносугестивните психотерапевтични методи. Предложен е от Н. В. Иванов (Н. В. Иванов, 1959) в качеството му на спомагателен метод в случаите, когато психотерапевтичната беседа (психотерапевтическая беседа) не дава бързи осезаеми резултати или ако болните се нуждаят от това срещите им с психотерапевтът да носят характера на определено лечебно мероприятие, на лечебна „процедура”. … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 76 – Мотивирано внушение по Иванов