365 дни на психотерапията: 75 – Онтопсихология

От гръц. on (род. пад. ontos) — същностен, същински. Еклектична концепция, която използва психодинамични, хуманистични и биоенергийни понятия и е ориентирана към психопрофилактиката (психопрофилактика) и психопедагогиката. Онтопсихологията като направление се разработва от началото на 70-те години на 20-ти век от италианеца Менегети ((Менегетти (Meneghetti Т.)). Оглавената от него Международна асоциация по О. има свой клон … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 75 – Онтопсихология