365 дни на психотерапията: 73 – Мотивация за психотерапия

Основните концепции, в които намират отражение значението и структурата на мотивационния фактор в психотерапията, могат да бъдат сведени до 3 основни групи: Психоаналитични концепции, в основата на които лежат представите на Фройд (Фрейд, Freud S.) за „натиска на страданието” (давление страданий) като предпоставка, която заставя пациентите да прибегнат до психотерапия. Двигател на психотерапията в този … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 73 – Мотивация за психотерапия