365 дни на психотерапията: 71 – Методики за визуализация

Събирателно название на психотерапевтичните прийоми, насочени към изграждане и управление на зрителни образи във вътрешното субективно пространство. Пример за подобен образ може да бъде визуалната представа на фраза като „Черният котарак се мие”. При някои хора дори при бързо прочитане на тази фраза, в съзнанието им действително възниква образът на котарака. Разпространението на М. В. … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 71 – Методики за визуализация