365 дни на психотерапията: 70 – Морита-терапия

Основните теоретични положения, които залягат в основата на този метод за психотерапия, са изложени в книгата на Морита (Морита, Morita S.), издадена в Япония през 1921 г. В концепцията на автора, който изпитва върху себе си огромното влияние на японската култура, централно се явява понятието „шинкейшицу личност” (личность шинкейшицу). В личността шинкейшицу намира отражение спецификата … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 70 – Морита-терапия