365 дни на психотерапията: 69 – Методика на утвърдително-структурираната психотерапия

В стремежа си да повиши продуктивността на психотерапевтичното взаимодействие, Филипс (Филлипс, Phillips E. L.) предлага следните принципи на структуриране на индивидуалната беседа с болния: Болният трябва да бъде запитан още веднъж, ако лекарят не е уверен, че го е разбрал правилно. Необходимо е достатъчно често да се реагира на забележките на болния, за да може … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 69 – Методика на утвърдително-структурираната психотерапия