365 дни на психотерапията: 67 – Методика на самоинструктирането

Разработена е и описана от Майхенбаум (Мейхенбаум (Meichenbaum D., 1977). В основата си включва психотерапевтични мероприятия, насочени към: 1) осъзнаване (осознание) от пациента на типичния ход на неговите мисли, възниващи в процеса на мотивация в проблемни от психологична гледна точка ситуации; 2) обучаването му в „програмиране” (программирование) на необходимия ход на мислите. Това „програмиране” включва: … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 67 – Методика на самоинструктирането