365 дни на психотерапията: 66 – Методика на репродуктивните преживявания на Асатиани

Описана е от М. М. Асатиани (М. М. Асатиани) през 1926 г. Предназначена е за лечение на определен контингент болни, които имат психогенно обусловени симптоми, свързани с остра психична травма (обикновено истерични припадъци). М. М. Асатиани разглежда своята методика за лечение като модификация на психокатартичния метод на Бройер (психокатарсический метод Брейера). В процеса на психотерапевтичната … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 66 – Методика на репродуктивните преживявания на Асатиани