365 дни на психотерапията: 65 – Методика „Маска“

Вариант на косвена (опосредствана) психотерапия. В този случай медицинският персонал предварително подготвя болния за процедурата, която се състои в инхaлирането на „ново, изключително ефективно” лекарство, което е „специално поръчано за болния” и ще бъде използвано в особени условия. Пациентът сяда на стол, на лицето му се слага наркозна маска, намокрена с неизвестна на него течност … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 65 – Методика „Маска“