365 дни на психотерапията: 64 – Методика рилийзинг

Рилийзинг (англ. рилийзинг// releasing — освобождаване) — методика, използвана за противодействие на стреса, възникващ в ситуация, когато индивидът се оказва пред необходимостта незабавно да промени онова, което не може лесно да се промени или изменението му е невъзможно. Целта на промените може да бъде актуално или предвидено нежелателно събитие, спомен за събитие в миналото, физическа потребност, която не може да бъде удовлетворена, — с други думи, на практика всеки стимул, импулс, емоция, стремеж или ситуация, предизвикващи психотравмиращ ефект. Следствие на тази компулсивна потребност е прекомерната въвлеченост в достигането на целта, съпровождана от нарастването на вътрешното напрежение и тревога. Осъзнаването (осознание) на случващото се и на неговите механизми не води задължително до отстраняване на възникналото стресово състояние. Отслабването му понякога може да предизвика когнитивна промяна, която отвлича индивида от прекомерната му въвлеченост в решаването на проблема. Осъзнаването на това, че понякога човек се оказва затворен в порочния кръг на стреса, лежи в основата на редица методики, използвани по-често в психотерапевтичната група (психотерапевтическая группа). На пациента се помага да потисне стремежа си да се избави от стреса на всяка цена, което, по правило, по-скоро задълбочава проблема, отколкото го решава. Така той се освобождава от прекомерната включеност в проблемната ситуация, от напрежението, и придобива душевен покой.

Смята се, че М. Р. не е предназначена да замени психотерапията, но в някои случаи тя може да засили действието ù, особено по време на трудната фаза на корекция в шаблоните на непродуктивно поведение, с помощта на психотерапевтично постигнатия интелектуален инсайт (инсайт). Отбелязва се сходството между М. Р. и когнитивната психотерапия (когнитивная психотерапия) на поведението, убеждението (убеждение) и десенсибилизацията.

Програмата от упражнения по рилийзинг е насочена към намаляване на непродуктивните усилия по разрешаването на проблема. Винаги особено силно се подчертава извънредното въвличане на пациента в поведение, насочено към решаване на проблема. За пациента става очевидно, че отказът от желание незабавно да измени нещо едновременно с това намалява необходимостта да се занимава с цяла мрежа от съотнасящи се с него факти, които претоварват оперативната му памет. Пациентът се убеждава, че „оставяйки проблема на мира” той няма да стане пасивен, няма да се лиши от мотивация да го реши. Това е важен пункт, доколкото много хора се заблуждават, мислейки си, че „отказът от желанието да промениш” е равнозначен на отказ от желание за конструктивен ръст като цяло. Желанието в М. Р. означава компулсивно преобръщане на нагласите, които единствено затрудняват постигането на целта. Рилийзингът е длъжен според авторите на методиката да изчисти разума на индивида, да му помогне да осъществи конструктивен избор. Рилийзингът също така не означава „канализиране на скритите емоции” («канализирование скрытых эмоций»). В хода на практическите занимания може да протече катарсис (катарсис), но това не е задължителен елемент на програмата. Съществена част от успеха на рилийзингът се явяват внушаемостта на субекта и вярата в ръководителя или учителя, който препоръчва друг път на мислене. Рилийзингът не се предлага като средство за решаване на сериозни емоционални проблеми, които изискват по-интензивни лечебни подходи. В хода на практическите занимания може да се постигне катарзис (катарсис), но това не е задължиелен компонент на програмата. Съществена роля за успеха на рилийзингът играе внушаемостта на субекта и вярата в ръководителя или учителя, препоръчващ друг път на мислене. Рилийзингът не се предлага като средство за решаване на сериозни емоционални проблеми, които изискват по-интензивни лечебни подходи. Тази методика може в редица случаи да намали нивото на стреса у субектите, лишени от психодинамични механизми на защита, което ги заставя да продължат да решават проблемите си неефективно.

***

Из: „Психотерапевтична енциклопедия“  (2019),

Автор: Борис Карвасарски

Оригинално заглавие: „Психотерапевтическая энциклопедия“

Превод от руски език: Силвия Давидова-Иванова

ISBN 978-1-68454-600-8

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s