365 дни на психотерапията: 63 – Методика на психотерапевтичната перспектива

Използва се в група от болни, намиращи се на различни стадии на лечение (от започващи го тепърва до завършващи го успешно) с различна степен на изразеност на симптоматиката. В някои случаи в отделните занимания на групата могат да се канят вече излекувани и изписани болни. След установяване на атмосфера на откритост, на емоционална подкрепа (эмоциональная … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 63 – Методика на психотерапевтичната перспектива