365 дни на психотерапията: 61 – Метаанализ на резултатите от изследването на ефективността на психотерапията на Граве

През 1994 г. беше публикувана книгата на Граве и др. (Граве и др., Grawe K. et al.) „Психотерапията в процес на промяна: от конфесия към професия” (Психотерапия в процессе перемен: от конфессии к профессии), в която са анализирани резултатите от ефективността на психотерапията, приведени в литературата. В тази статия са използвани материали от анализа на … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 61 – Метаанализ на резултатите от изследването на ефективността на психотерапията на Граве