365 дни на психотерапията: 60 – Маратон

От гръц. ез, maraphon. Групово занимание с продължителност от няколко часа (повече от 5) до няколко дни, използвано в тренинга на професионалисти, в психопрофилактиката (психопрофилактика) на здрави пациенти и значително по-рядко за целите на психотерапията. Типичен пример се явява „маратонът в почивните дни” («марафон в выходные дни»)  (week-end meeting) с продължителност 24-48 часа, който позволява … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 60 – Маратон