365 дни на психотерапията: 59 – Личностен подход в психотерапията

Това понятие отразява най-важният теоретико-методологичен принцип в медицината и медицинската психология, традиционно подчертаван в родната литература (Мясищев В. Н., 1971; Платонов К. К., 1977, и др.). Според К. К. Платонов личностният подход означава към болния човек да се подхожда като към цялостна личност, като се отчита нейната многопластовост и всичките ù индивидуални особености. Авторът разграничава … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 59 – Личностен подход в психотерапията