365 дни на психотерапията: 57 – Краткосрочна психодинамична психотерапия

Терминът „краткосрочна” (краткосрочная) е предложен през 50-60-те години на XX век от представителите на психоаналитичното (психодинамичното) направление в психотерапията. До днес продължават острите дискусии за възможностите и допустимостта на краткосрочните форми на психотерапевтична помощ, които встъпват в противоречие с базисния психотерапевтичен постулат за „дълбина и дългосрочност” (глубинность—долгосрочность». Независимо от това, че курсът психоанализа, който провежда … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 57 – Краткосрочна психодинамична психотерапия