365 дни на психотерапията: 56 – Краткосрочна позитивна психотерапия

В последно време по-често се употребява друго название — консултиране и терапия, ориентирани към решаване на проблеми — solution talk. Едно от направленията на съвременната нова вълна в психотерапията, центрирани върху активизирането на собствените ресурси на пациентите за решаване на техните проблеми. В качеството на основоположници на К. П. П. могат да се изброят Шейзър … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 56 – Краткосрочна позитивна психотерапия