365 дни на психотерапията: 55 – Кризисна психотерапия

Психотерапевтичната помощ, оказвана на хора, намиращи се в кризисно състояние, се нарича К. П. Кризата се разбира като състояние на човека, което възниква при блокирането на неговата целенасочена жизнена активност от външни по отношение на личността му причини (фрустрация) или от вътрешни причини, обусловени от ръста, от развитието на личността му и нейния преход към … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 55 – Кризисна психотерапия