365 дни на психотерапията: 54 – Конфронтационна техника

Названието на техниката произлиза от английското confrontation (конфронтация).  Основава се на установяването на противоречията в поведението, изказванията, чувствата на пациента и демонстрирането му на тези противоречия. Изясняването и анализът на психичните противоречия е важен аспект на много психотерапевтични методи. Конфронтационната техника е описана в качеството ù на самостоятелен прийом (Bastine R., Kommer D., 1979). При … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 54 – Конфронтационна техника