365 дни на психотерапията: 53 – Конфронтационен метод на Гарнер

Методът на Гарнер (Метод Гарнера, Garner Н. Н.) се фокусира върху конфликта между осъзнатото или неосъзнатото желание на болния да постигне дадена цел и върху стремежа да избяга от този конфликт. Провокативните въпроси на психотерапевта налагат болния да изследва ролята на психотерапевта и динамиката на взаимоотношенията с него, да се опита да направи преоценка на … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 53 – Конфронтационен метод на Гарнер