365 дни на психотерапията: 83 – Бифокална психотерапия

Б. П. се явява метод за паралелна психотерапевтична работа с две малки групи — групи от пациенти с различни форми на нервно-психични разстройства и групата на техните родители (Schindler R., 1960). Така Б. П. представлява сама по себе си междинна форма между груповата и семейната психотерапия (семейная психотерапия). Концепцията на Шиндлер се основава на наблюдението … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 83 – Бифокална психотерапия

365 дни на психотерапията: 82 – Верификационна концепция за внушението по Свядощ

Известно е, че внушението (внушение) е невъзможно при отсъствие на семантично (смислово) съдържание в съобщението. Така например човек не може да осъществи внушение на непознат за него език. Далеч обаче не всяка информация оказва внушаващо въздействие. В зависимост от формата, по която тя се подава, от източника на постъпването ù и от индивидуалните особености на … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 82 – Верификационна концепция за внушението по Свядощ

365 дни на психотерапията: 81 – Адлер

Алфред Адлер ((АДЛЕР  Альфред (Adler А., 1870-1937)) е основател на индивидуалната психология (индивидуальная психология). Ражда се във Виена, умира на 67 години в Шотландия по време на лекционно турне в европейските страни. Тежкото заболяване, което А. преживява в детска възраст, повлиява избора му да стане лекар и формира по-нататъшния му интерес към идеите за компенсациите … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 81 – Адлер

365 дни на психотерапията: 80 – Айзенк

 Ханс Айзенк (Айзенк/Eysenck H. J., род. 1916) е известен психолог и психотерапевт. Роден е и получава образованието си в Берлин, но напуска Германия по политически причини, защото е опозиционно настроен срещу хитлеристкия режим. Учи в Дижон (Дижон, Франция) и Ексетър (Экзетер, Англия), а през 1935 г. постъпва на работа в психологическия факултет на Лондонския университет. … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 80 – Айзенк

365 дни на психотерапията: 79 – Ограничена във времето динамична психотерапия

Създаването на О. В. В. Д. П. е свързано с името на Стръп (Strupp H.), професор по психология от университета Вандербилд (Wanderbilt University), САЩ. Прилагането ù разширява възможностите за използване на краткосрочната психодинамична психотерапия (краткосрочная психодинамическая психотерапия). Модифицирайки традиционната теория и техниката на психодинамичната психотерапия, представителите на О. В. В. Д. П. поставят акцент върху … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 79 – Ограничена във времето динамична психотерапия

365 дни на психотерапията: 78 – Неофройдизъм

Известен е още като постфройдизъм (постфрейдизм). Представлява използване на психоаналитичната теория и на фройдизма (фройдизма) в различни области на знанието: медицината, психологията, социологията, философията, лингвистиката, художествено творчество на основата на концепцията за решаващата роля на социокултурните фактори в етиологията на неврозата. Психоанализата на Фройд (Фрейд, Freud S.) оказва голямо влияние върху развитието на съвременната философия. … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 78 – Неофройдизъм

365 дни на психотерапията: 77 – Мултимодална психотерапия по Лазаръс

Предложена е от група автори, специалисти в различни области на психотерапията, начело с Лазаръс (Лазарус, Lazarus А. А.). Представлява сама по себе си метод за обезпечаване на комплексността на психотерапевтичното изследване и въздействие. Основава се на допускането, че всяко едно психично заболяване обхваща всички важни сфери на човешката психика (поведение, мислене, емоции, соматика и т.н.), … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 77 – Мултимодална психотерапия по Лазаръс

365 дни на психотерапията: 76 – Мотивирано внушение по Иванов

Отнася се към хипносугестивните психотерапевтични методи. Предложен е от Н. В. Иванов (Н. В. Иванов, 1959) в качеството му на спомагателен метод в случаите, когато психотерапевтичната беседа (психотерапевтическая беседа) не дава бързи осезаеми резултати или ако болните се нуждаят от това срещите им с психотерапевтът да носят характера на определено лечебно мероприятие, на лечебна „процедура”. … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 76 – Мотивирано внушение по Иванов

365 дни на психотерапията: 75 – Онтопсихология

От гръц. on (род. пад. ontos) — същностен, същински. Еклектична концепция, която използва психодинамични, хуманистични и биоенергийни понятия и е ориентирана към психопрофилактиката (психопрофилактика) и психопедагогиката. Онтопсихологията като направление се разработва от началото на 70-те години на 20-ти век от италианеца Менегети ((Менегетти (Meneghetti Т.)). Оглавената от него Международна асоциация по О. има свой клон … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 75 – Онтопсихология

Уебинар „Комплекси и жизнена сила“

Как се отразява комплекса на всекидневния ни живот - в отношението към самите нас и в общуването ни с другите? По какъв начин са свързани  комплексите и психичната енергия/жизнена сила? Как рефлектира комплексът върху обществото и какво може да се направи, за да се разкрият и преодолеят комплексите, развиващи се в безсъзнателното на отделния човек? … Прочетете повече Уебинар „Комплекси и жизнена сила“