365 дни на психотерапията: 51 – Методика на потапянето

Потапянето е термин, използван в поведенческата психотерапия (поведенческая психотерапия) за обозначаване на реалния сблъсък на пациента със ситуации или обекти, предизвикващи страх. В основата на всеки технически прийом, който използва потапяне, лежи механизмът на потушаване на страха по пътя на реалното тестиране на ситуацията, на преоценката на нейното значение и на собствените възможности, на корекция … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 51 – Методика на потапянето