365 дни на психотерапията: 50 – Клиент-центрирана психотерапия

Отнася се към концепциите в рамките на екзистенциално-хуманистичното направление, разработена е от Роджърс (Роджерс/Rogers С. R., 1951). Използваното от автора понятие „клиент” (клиент), наред с „пациент” (пациент), подчертава признаването на потенциала за самостоятелност и активност на болния във всички етапи на психотерапията, още от поставянето на задачата. Същността на методиа се заключава в това, че … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 50 – Клиент-центрирана психотерапия