365 дни на психотерапията: 48 – Кабинет за психична релаксация

Така се нарича усъвършестваният вариант на стаята за отдих, в която са създадени оптимални условия за бързо и ефективно снемане на емоционалното пренапрежение, за възстановяване на работоспособността, за провеждане на психотерапевтични и психохигиенни мероприятия. В К.З.П.Р. (Воробейчик Я. Н., Поклитар Е. А., 1989) се прилага комплексен метод за оптимизация на психичните процеси, условно наречен психична … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 48 – Кабинет за психична релаксация