365 дни на психотерапията: 47 – Имаготерапия

От имаго - (лат. imago — образ). Психотерапевтичен метод за трениране на болния във възпроизвеждане на определени комплекси от характерни образи с лечебна цел. Методът е предложен през 1966 г. от И. Е. Волперт (И. Е. Вольперт). Отнася се към групата методи на игровата психотерапия (игровая психотерапия), в по-широк смисъл е вариант на поведенческата психотерапия … Прочетете повече 365 дни на психотерапията: 47 – Имаготерапия